Laozi verwijst naar Lao Tzu, of Lao Tse, de grondlegger van de Chinese filosofische stroming 'het Taoïsme'. Lao Tzu betekent letterlijk 'oude leraar' of 'oude meester'. Tao staat voor 'de Weg'. In het bekende werk 'Tao te Ching' (het Boek van de Weg), dat...