Skip to main content

New Dimensional Healing

New Dimensional Healing is een individuele healingmodaliteit waarbij de cliënt op de behandeltafel ligt en de verbinding tussen individueel zielsbewustzijn en het fysieke lichaam bestendigd wordt. Dit is de basis voor verdere interdimensionale bewustzijnsverruiming.

New Dimensional Healing is een methode waarbij de deuren tussen verschillende niveau’s van bewustzijn geopend kunnen worden. Daarbij wordt uitgegaan van het fysieke lichaam als basis voor het ankeren van zielsbewustzijn in deze materiele realiteit. Ons lichaam fungeert als de ‘container’, het voertuig of het huis waarin de ziel tijdelijk verblijft om ervaringen te kunnen opdoen in een fysieke werkelijkheid. Dit fysieke lichaam heeft een eigen bewustzijn dat verbonden is met de aarde en is opgebouwd vanuit de geschiedenis van onze voorouders. Daar waar individueel zielsbewustzijn volledig in het fysieke lichaam is ‘geland’, en lichaamsbewustzijn en ziel elkaar omarmen, vindt heling plaats en kan het bewustzijn verder ontwikkelen.

Dit uitdijen van bewustzijn kan vervolgens leiden tot een persoonlijke evolutie, waarbij een meervoudige transformatie kan plaatsvinden. Vanuit een stevige basis in een fysiek lichaam kunnen multidimensionale capaciteiten geïntegreerd- en geactiveerd worden, ondersteund door een steeds verder verruimend bewustzijn.

“Daar waar individueel zielsbewustzijn volledig in het fysieke lichaam is ‘geland’, vindt heling plaats en kan het bewustzijn verder ontwikkelen.”

De indaling van de ziel in het fysieke lichaam is niet altijd even vanzelfsprekend verlopen. Veel zielen hebben daardoor moeite met het volledig bewonen van hun fysieke lichaam en het functioneren in de wereld van de materie. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ziel zich niet thuis voelt in het eigen lichaam, bijvoorbeeld:

– het frequentieverschil tussen de incarnerende ziel en het fysieke lichaam is te groot;
– er was sprake van een onveilige situatie tijdens de zwangerschap, de geboorte of tijdens de eerste levensjaren;
– de ziel heeft nog weinig ervaring met het incarneren in een fysiek lichaam of ervaart weerstand door andere factoren.

Er kunnen dus meerdere indicaties voor een New Dimensional Healing zijn. In zijn algemeenheid is het voor het welzijn en de evolutie van ieder mens wenselijk dat lichaam en ziel in een harmonieuze balans met elkaar als eenheid functioneren.

Tijdens een behandeling ligt de cliënt op een behandeltafel, meestal onder een dekentje, waarbij de healer contact maakt met het fysieke lichaam door de handen op verschillende posities te plaatsen. In beginsel wordt daarbij geen energie door het lichaam gestuurd, zoals men misschien gewend is van andere healing-methodieken.

De healer legt de handen op het lichaam, observeert en communiceert met het lichaam en met de ziel om de balans op te maken en te bepalen wat er nodig is om tot een nieuw en verbeterd evenwicht tussen beiden te komen. Van daaruit wordt vervolgens ondersteuning en ruimte geboden om de ziel beter in het lichaam te laten indalen.

Waar nodig wordt ‘density’ (dichtheid, blokkade) in het lichaam opgeheven om de hogere frequenties van de ziel gemakkelijker binnen te laten stromen. Dit dieper laten binnenkomen van de eigen ziel in het fysieke lichaam wordt vaak ervaren als een ’thuiskomen’ of ‘landen in jezelf’. Een volledige aanwezigheid van de eigen ziel in het lichaam voelt als een warme deken. Er ontstaat een nieuw geluksgevoel en er komt ruimte voor een ontwaken op andere niveau’s van bewustzijn dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. Het fysieke lichaam voelt als hernieuwd en regenererende processen worden geactiveerd door een krachtigere input van de eigen ziel.
Naarmate de frequentie van het fysieke lichaam verder ophoogt, kan steeds meer en (multidimensionaal) hoger (zelf) bewustzijn met het fysieke lichaam verbinden. Er ontstaat meer duidelijkheid en inzicht met betrekking tot het unieke pad van de ziel in dit leven en het doel van de huidige incarnatie.

Healing

Een sessie duurt een 1,5 uur en is als volgt opgebouwd:  

  • inleidend gesprek 25 minuten
  • healing 45 minuten
  • integratietijd 5 minuten
  • nagesprek 15 minuten.

Kosten

  • De prijs van een New Dimensional Healing is € 180 (vrij van BTW) voorafgaand aan het consult te voldoen.
  • Meerprijs bij uitlopen van het consult is € 45 per kwartier (direct contant te voldoen).
  • Wil je meer tijd voor overleg om je situatie te bespreken dan kun je eerst een intakegesprek boeken. Wil je meteen een langere sessie van bijvoorbeeld 2,5 uur boeken, neem dan even contact op via het contactformulier.
  • Klik hier beneden op de groene knop voor een healing.