Klachtenprocedure

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin vier zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).

Heb je een klacht?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Viola Bergsma. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Viola Bergsma.

Wat te doen bij een klacht
Er zijn verschillende opties;

  • Bespreek bij voorkeur de klacht met Viola Bergsma op een rustig tijdstip.
  • Maak met Viola Bergsma een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
  • Volg het stappenplan Quasir