Opleiding 'New Dimensional Healing'

Een nieuwe tweejarige specialisatie opleiding die nieuwe dimensies inzet vanuit een groter frequentiebereik.

In september 2021 start de nieuwe tweejarige specialisatie opleiding ‘New Dimensional Healing’. Waarom een nieuwe healing opleiding? Met de shift naar de vijfde dimensie en verder zijn oude healingtechnieken niet meer van toepassing op het multidimensionale lichaam dat zich ontwikkelt. Hogere frequenties van de ziel hebben ruimte en support nodig om in het fysieke lichaam te kunnen landen en te integreren. Zielsdelen uit andere dimensies verbinden zich in deze realiteit aan de materie van het lichaam en daarvoor is een juiste bedding noodzakelijk.

New Dimenisional Healing is een methode die door meerdere dimensies heen werkt om multidimensionale heel-wording van een ziel in  een fysiek lichaam tot stand te brengen. Daarbij kunnen verschillende methoden ingezet worden. De doorslaggevende factor bij New Dimensional Healing is echter het frequentiebereik van de healer. Het aanleren en uitvoeren van methodieken is nog geen garantie voor een geslaagde multidimensionale interventie. Het bewustzijn van de healer moet de technieken kunnen matchen.
De healer is als kanaal en instrument in staat om zowel in zeer lage frequenties waar te nemen en te opereren, als in uiteenlopende en wijdverspreide hogere frequenties, velden en dimensies. Het systeem van de healer kan zodoende bewegen door de verschillende bewustzijnsvelden die zich aandienen. De hoeveelheid en de aard van het belichaamd bewustzijn bepaalt daarbij het frequentiebereik van de healer. 

New Dimensional Healing begint op het niveau van het fysieke lichaam. Daar waar dichtheid, blokkades en lage frequenties de weg blokkeren, is het voor individueel zielsbewustzijn moeilijk volledig in het lichaam te incarneren. Een healer dient daarom in staat te zijn verschillende typen lichamelijke obstakels te onderscheiden. Daar waar extra aandacht nodig is, kan de healer op fysiek niveau de dichtheid opheffen en de weg vrijmaken voor de indalende ziel. De healer is in staat om met het lichaamsbewustzijn op celniveau te communiceren en een brug te slaan voor de doorgaans hogere frequenties van de ziel. De healer heeft zelf het proces van belichaming van eigen ziel doorlopen en kan daardoor op fysiek niveau waarnemen waar zich wel of geen zielsbewustzijn in het lichaam van de cliënt bevindt. 

De healer is in staat om telepathisch te communiceren met de ziel van de cliënt die om uiteenlopende redenen nog niet volledig met het fysieke lichaam kan verbinden. Doordat communicatie telepathisch plaatsvindt, wordt duidelijk wat de individuele ziel nodig heeft, zonder dat een cliënt dat zelf cognitief hoeft uit te leggen. De healer heeft de eigen helder waarnemende capaciteiten dusdanig ontwikkeld dat ook communicatie met bewustzijn uit andere dimensies gemakkelijk tot stand komt.

De healer is in staat om de hulpvraag van de ziel te vertalen, te matchen en een passend antwoord te faciliteren. Om de frequentie van een ziel te matchen is het belangrijk dat een healer in frequentie kan ‘stretchen’ tussen de lagere frequenties binnen het fysieke lichaam tot aan het ‘hoger zelf’ en uiteenlopende multidimensionale zielsdelen die eveneens geankerd willen worden in het huidige fysieke lichaam van de cliënt. Daarbij is een healer in staat om samen te werken met zielsfamilies, healers, gidsen en velden vanuit andere dimensies. Er kan daardoor een zeer breed scala aan methodieken gebruikt worden om een succesvolle integratie tot stand te brengen. De healer heeft zelf het eigen hoger zelf en multidimensionale zielsaspecten geïntegreerd en is daardoor gemakkelijk in staat om interdimensionaal te communiceren en door verschillende dimensies heen te bewegen tijdens een healing. 

Tot slot werkt de healer als verbindende factor tussen de aarde en de Bron van al het leven, waardoor tijdens iedere healing ook collectief werk wordt verricht om verdere frequentie ophoging en de dimensionale shift op deze planeet te ondersteunen.

 

 

 

 

Voor wie?

Deze specialisatie opleiding is bedoeld voor mensen die al een basis hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, therapeutisch-, energetisch- of lichaamsgericht werk en die een start hebben gemaakt met hun eigen ascensieproces. Om te bepalen of er voldoende basis is om met de opleiding te beginnen, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Deze intake duurt 2 uur en bevat een New Dimensional Healing. De screening kan gezien worden als uitgangspunt voor deelname aan de opleiding en tijdens het gesprek wordt bepaald waar persoonlijke aandachtspunten en doelen liggen.

Data leerjaar 2021-2022: meer informatie volgt